Om FPAP


FÆLLESFORENINGEN FOR PSYKOANALYTISKE OG ANALYTISKE PSYKOTERAPIER (FPAP)


Foreningen er ’paraply’ for foreninger mv., der arbejder med psykoanalytisk og analytisk psykoterapi. Foreningens formål er at udvikle og udbrede behandlingsformerne.

Foreningen og dens medlemsforeninger står for en række uddannelser, kurser, konferencer og andre arrangementer.

Foreningen repræsenterer ca. 450 psykoterapeuter.

Hjemmeside: www.fpap.dkFællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark har aktuelt seks medlemmer:Dansk Selskab for Psykoanalytisk Børne- og Ungdomspsykoterapi (DSPBU)

Formål: At stimulere interessen for psykoanalytisk børne- og ungdomspsykoterapi ved af-holdelse af møder samt uddannelsesvirksomhed.

Optagelseskrav: Uddannelse som læge eller psykolog (kan dispenseres) og interesse for formålet.

Hjemmeside: www.dspbu.dk


Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi (DSPP)

Formål: At fremme psykoanalytisk psykoterapi ved afholdelse af møder og seminarer samt uddannelsesvirksomhed.

Optagelseskrav: Uddannelse som læge eller psykolog (kan dispenseres) og aktiv interesse for psykoanalytisk psykoterapi.

Hjemmeside: www.dspp.dk


Institut for Gruppeanalyse København (IGA København)

Formål: At varetage uddannelser i gruppeanalyse samt organisationsanalyse og –intervention. At fremme udviklingen af teori, metode og forskning på områderne.

Optagelseskrav: Gennemførelse af en af instituttets uddannelser.

Hjemmeside: www.iga-kbh.dk


Institut for Gruppeanalyse-Aarhus (IGA-Aarhus)

Formål: At gennemføre uddannelser i gruppeanalyse og analytisk gruppeterapi samt organisationsuddannelse, og at fremme udviklingen, udøvelsen og forskningen inden for området.

Optagelse på uddannelse: Se hjemmeside. www.iga-aarhus.dk

Optagelse i foreningen: Gennemførelse af gruppeanalytisk træningsprogram i Århus eller tilsvarende.

Hjemmeside: www.iga-aarhus.dk


Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi (IPP)

Formål: At varetage uddannelse i individuel psykoanalytisk psykoterapi og uddannelse i supervision heraf.

Optagelseskrav: Ansøgeren skal være autoriseret, klinisk psykolog, speciallæge i psykiatri eller læge under uddannelse i psykiatri.

Hjemmeside: www.ipp-instituttet.dk


Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP)

Formål: At udbrede kendskabet til analytisk psykologi, at varetage uddannelse heri og at fremme forskning og udgive publikationer på området.

Optagelseskrav: En akademisk uddannelse og efterfølgende, anerkendt uddannelse i analytisk psykologi.

Hjemmeside: www.cg-jung.dk