Links

LINKS (OBS! Siden er under redigering, hvorfor links er inaktive)

 

Center for Psykoanalyse - www.psy.ku.dk/forskning/fokusomraader/psykoanalyse/

EFPP - European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector

 

www.efpp.org

 

Den svenske gren af EFPP: www.enigma.se/efpp

 

Psykoterapistiftelsen i Stockholm www.psykoterapistiftelsen.nu samt

 

www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

 

The International Psychoanalytical Organisation: www.ipa.org.uk/site/cms/

 

British Confederation of Psychotherapists: www.bcp.org.uk/

 

American Psychological Association: www.apa.org/sitemap.html

 

Group Analytic Society: www.groupanalyticsociety.org/

 

International Association for Analytical Psychology: www.iaap.org/

 

Freud museet i London : www.freud.org.uk

 

Karnac books i London: www.karnacbooks.com

 

Ericastiftelsen i Stockholm www.ericastiftelsen.se

 

The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust www.tavi-port.org

 

Den psykoterapeutiske arbejdsgruppe på Fyn www.psykoterapeutisk-arbejdsgruppe.dk

 

 

 

 

Har du gode ideer til links, vi kan lægge herind, så send en mail til redaktør Hanne Larsson på psykolog@hannelarsson.dk

 

FPAP - Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier