Fælleskonf. 16

9. FÆLLESKONFERENCE

Relation og Refleksion

18.-19. november 2016 på Liselund, Slagelse

 

Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykoterapi, hvor psykodynamisk tænkning præsenteres bredt af repræsentanter for medlemsforeningerne.

Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget, og dermed aktualiseres spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifesta-tioner i tænkning, i kultur, i musik og i bred terapeutisk praksis.

Fælleskonferencen kan danne grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk tænkning kan etableres og udbredes i praksis (psykoterapeutiske uddannelser, psykiatrien, PPR, konsulentverden, privat praksis, socialområdet, almen praksis, teologi, musik).

 

Læs videre om foredrag, work-shops, storgruppe og social dreaming.

Fredag aften vises film med introduktion ved

og efterfølgende diskussion.

 

 

Vi vil hermed invitere alle til at deltage og bidrage.

 

Forslag til workshop, oplæg, ønsker om supervision eller andet er velkomne til: Tove Mathiesen, tove.mathiesen@dadlnet.dk

med kopi til Fællesforeningen, info@fpap.dk

 

Fællesforeningen vil især gerne invitere færdige kandidater fra Uddannelserne i Fællesforeningens medlemsforeninger til at præsentere deres afsluttende arbejder på Fælleskonferencen.

Tid: Fredag 18. november kl. 10.00 (ankomst fra 9.30) – lørdag 19. november kl.13.00

Pris:

Konference med overnatning kr. 2400,-;

Konference uden overnatning kr. 1900,-

 

For studerende fra uddannelserne i Fællesforeningen:

Konference med overnatning kr. 1700,-

Konference uden overnatning kr. 1500,-

 

Tilmelding: Inden 1.oktober 2016 pr. mail mærket ”Fælleskonference” til Fællesforeningen (info@fpap.dk). Angiv medlemsforening og gør opmærksom på, hvis der ikke ønskes overnatning.

For studerende medsendes dokumentation fra uddannelsen.

Betaling senest d. 15. oktober til FPAP´s konto i Nordea, reg.nr. 1436 kontonr.7554190434 med angivelse af navn og ”Fælleskonference”.

 

Hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og ønsker elektronisk faktura, anmodes herom i tilmeldingen med angivelse af arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference.

 

se Program og Abstracts via nedenstående links:

 

PROGRAM

 

Mind the Gap

 

Money in Therapy

 

Mod Fælleskonferencen 2.0??

 

Når det er svært at være i gruppen

 

Music resonating in the symbolic space

 

Storgruppen

 

En aften i psykodynamisk filmklub

 

Social dreaming

 

Udvikling af intersubjektivitet

 

Fortsat om ISTDP, nu med video

 

FPAP - Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier